Il-Fondazzjoni Kelma

ĦSARA U DESTINI

Harold W. Percival

WERREJ

KOPERTURA
TITLE PAGE
AWTUR
DEDICATION
WERREJ
LIST OF SYMBOLS, ILLUSTRATIONS AND CHARTS
DAĦLA
IL-QUDDIEM TAL-AWTUR
CHAPTER I INTRODUZZJONI
KAPITOLU II L - GĦAN U L - PJAN TA 'L - UNIVERSA. \ T
Taqsima 1 There is a purpose and a plan in the Universe. The law of thought. Religions. The soul. Theories concerning the destiny of the soul.
Taqsima 2 The soul.
Taqsima 3 Outline of a system of the Universe. Time. Space. Dimensions.
Taqsima 4 Plan relating to the earth sphere.
Taqsima 5 Tranżizzjoni ta 'unità ta' forma ta 'nifs għall-istat ta' aia. Ordni Dejjiema tal-Progressjoni. Il-Gvern tad-dinja. Il- “waqgħa tal-bniedem.” Riġenerazzjoni tal-ġisem. Passaġġ ta 'unità min-naħa tan-natura għall-parti intelliġenti.
KAPITOLU III OBJEZZJONIJIET GĦAL - LIĠI TAT - TIFHIR. \ T
Taqsima 1 The law of thought in religions and in accidents.
Taqsima 2 An accident is an exteriorization of a thought. Purpose of an accident. Explanation of an accident. Accidents in history.
Taqsima 3 Religions. Gods. Their claims. The need of religions. The moral code.
Taqsima 4 The wrath of God. The destiny of humanity. The innate faith in justice.
Taqsima 5 The story of original sin.
Taqsima 6 Il-kodiċi morali fir-reliġjonijiet.
KAPITOLU IV L - OPERAZZJONI TAL - LIĠI TAT - TIFHIR. \ T
Taqsima 1 Materja. Unitajiet. Intelliġenza. Awto Trina. Bniedem.
Taqsima 2 Mind. Thinking. A thought is a being. The atmospheres of the Triune Self. How thoughts are generated.
Taqsima 3 Course and exteriorization of a thought. The innate idea of justice.
Taqsima 4 The law of thought. Exteriorizations and interiorizations. Psychic, mental, and noetic results. The power of thought. Balancing a thought. Cycles.
Taqsima 5 How exteriorizations of a thought are brought about. Agents of the law. Hastening or delaying destiny.
Taqsima 6 Duties of a human being. Responsibility. Conscience. Sin.
Taqsima 7 The law of thought. Physical, psychic, mental, and noetic destiny.
KAPITOLU V DESTINI FIŻIKA
Taqsima 1 X'jinkludi d-destin fiżiku.
Taqsima 2 Outward circumstances as physical destiny.
Taqsima 3 Physical heredity is destiny. Healthy or sickly bodies. Unjust persecutions. Errors of justice. Congenital idiots. The span of life. Manner of death.
Taqsima 4 Money. The money god. Poverty. Reversals. The born thief. There is no accident of wealth or inheritance.
Taqsima 5 Group destiny. Rise and fall of a nation. The facts of history. Agents of the law. Religions as group destiny. Why a person is born into a religion.
Taqsima 6 The Government of the world. How the destinies of the individual, the community, or the nation are made by thinking; and how destiny is administered.
Taqsima 7 Possible chaos in the world. Intelligences govern the order of events.
KAPITOLU VI DESTINI PSIKA
Taqsima 1 Form destiny. Strictly psychic destiny. Six classes of psychic destiny. The aia. The breath-form.
Taqsima 2 Form destiny. Prenatal influences. Six classes of psychic destiny.
Taqsima 3 Destin tal-forma. Influwenzi prenatali. Konċepiment. Żvilupp tal-fetu.
Taqsima 4 Influwenzi prenatali tal-ġenituri. Ħsibijiet tal-omm. Wirt ta 'ħsibijiet preċedenti.
Taqsima 5 The first few years of life. Psychic inheritance.
Taqsima 6 Mediumship. Materializations. Seances.
Taqsima 7 Clairvoyance. Psychic powers.
Taqsima 8 Pranayama. Psychic phenomena by wonder-workers.
Taqsima 9 Manjetiżmu personali.
Taqsima 10 Vibrations. Colors. Astrology.
Taqsima 11 Religions, as psychic destiny.
Taqsima 12 Psychic destiny comprises government and institutions.
Taqsima 13 Psychic destiny comprises party and class spirits.
Taqsima 14 Id-drawwiet, id-dwana u l-moda huma destin psikiku.
Taqsima 15 Gambling. Drinking. The spirit of alcohol.
Taqsima 16 Gloom, pessimiżmu, malice, biża ', tama, joyousness, fiduċja, faċilità, - bħala destin psikiku.
Taqsima 17 Sleep.
Taqsima 18 Dreams. Nightmares. Obsessions in dreams. Deep sleep. Time in sleep.
Taqsima 19 Hallucinations. Somnambulism. Hypnosis.
Taqsima 20 The process of dying. Cremation. To be conscious at the moment of death.
Taqsima 21 After death. Communications with the dead. Apparitions. The doer becomes conscious that its body has died.
Taqsima 22 It-tnax-il stadju tad-dover, minn ħajja tad-dinja għall-oħra. Wara l-mewt il-ħaddiem jgħix ħajja komposta. Is-sentenza. Infern huwa magħmul minn xewqat. Ix-xitan.
Taqsima 23 Il-ġenna hija realtà. Eżistenza mill-ġdid tal-porzjon tal-ħaddiem suċċessiv.
KAPITOLU VII DESTINJA MENTALI
Taqsima 1 L-atmosfera mentali tal-bniedem.
Taqsima 2 Intelliġenza. Il-Triune Self. It-tliet ordnijiet ta 'Intelliġenzi. Id-Dawl ta 'l-Intelliġenza.
Taqsima 3 Real thinking. Active thinking; passive thinking. The three minds of the doer. About lack of terms. Rightness-and-reason. The seven minds of the Triune Self. A human thought is a being and has a system. Exteriorizations of a thought.
Taqsima 4 Human thinking goes along beaten paths.
Taqsima 5 Character of the mental atmosphere of the human. Moral aspect of thinking. The ruling thought. Mental attitude and mental set. Sense-knowledge and self-knowledge. Conscience. Honesty of the mental atmosphere. Results of honest thinking. Dishonest thinking. Thinking a lie.
Taqsima 6 Responsabbiltà u dmir. Sens-tagħlim u għarfien tas-sens. It-tagħlim tal-ħaddiema u l-għarfien tal-ħaddiema. Intuwizzjoni.
Taqsima 7 Genius.
Taqsima 8 The four classes of human beings.
Taqsima 9 Kunċett ta 'Bidu. Id-dinja fiżika permanenti jew l-Isfera ta 'Permanenza, u l-erba' ert. It-test bi prova tas-sessi. Il- “waqgħa” tad-dover. Il-ħaddiema saru soġġetti għal eżistenza mill-ġdid fil-ġisem tal-irġiel u tan-nisa.
Taqsima 10 Prehistoric history. First, Second, and Third Civilization on the human earth. Fallen doers from inside the earth.
Taqsima 11 Ir-Raba 'Ċivilizzazzjoni. Irġiel għaqli. Żidiet u waqgħat taċ-ċikli. Tfaċċar ta 'l-aħħar ċiklu.
Taqsima 12 Il-forom tan-natura jiġu mill-forom tan-nifs tal-bnedmin. Hemm progressjoni, iżda l-ebda evoluzzjoni. L-entitajiet f'forma ta 'annimali u pjanti huma mwarrba sentimenti u xewqat tal-bniedem. L-entitajiet fil-vermin, fil-fjuri.
Taqsima 13 History of the kingdoms of nature. Creation by breath and speech. Thinking under the type of two. The human body is the pattern of the kingdoms of nature. The intelligence in nature.
Taqsima 14 This is an age of thought. Schools of thought.
Taqsima 15 Mysticism.
Taqsima 16 Spiritism.
Taqsima 17 Schools of thought that use thinking to produce directly physical results. Mental healing.
Taqsima 18 Thoughts are the seeds of a disease.
Taqsima 19 Purpose of a disease. The real cure. About schools of thought to banish disease and poverty.
Taqsima 20 Thinking against a disease. Other ways of mental healing. There is no escape from payment and from learning.
Taqsima 21 Mental healers and their procedures.
Taqsima 22 Faith.
Taqsima 23 Animal magnetism. Hypnotism. Its dangers. Trance states. Painless injuries inflicted, while in trance.
Taqsima 24 Self-hypnosis. Recovery of forgotten knowledge.
Taqsima 25 Suġġeriment innifsu. Użu intenzjonat ta 'ħsieb passiv. Eżempji ta 'formula.
Taqsima 26 The Eastern Movement. Eastern record of knowledge. Degeneration of the ancient knowledge. The atmosphere of India.
Taqsima 27 The breath. What the breath does. The psychic breath. The mental breath. The noetic breath. The fourfold physical breath. Pranayama. Its dangers.
Taqsima 28 The system of Patanjali. His eight steps of yoga. Ancient commentaries. Review of his system. Inner meaning of some Sanskrit words. The ancient teaching of which traces survive. What the West wants.
Taqsima 29 Il-Moviment Teosofiku. It-taghlim ta 'Theosophy.
Taqsima 30 Stati tal-bniedem fl-irqad fil-fond.
Taqsima 31 Mental destiny in the after death states. The round of twelve stages from life to life. Hells and heavens.
KAPITOLU VIII DESTINIJA NOETIKA
Taqsima 1 Knowledge of the conscious self in the body. The noetic world. Self-knowledge of the knower of the Triune Self. When knowledge of the conscious self in the body is available to the human.
Taqsima 2 The test and trial of the sexes. Projection of a female form. Illustrations. History of the Triune Self.
Taqsima 3 The Light of the Intelligence. The Light in the knower of the Triune Self; in the thinker; in the doer. The Light that has gone into nature.
Taqsima 4 The intelligence in nature comes from human beings. The pull of nature for Light. Loss of Light into nature.
Taqsima 5 Ritorn awtomatiku tad-Dawl min-natura. Ir-Raħs Lunari. Awtokontroll.
Taqsima 6 Reclamation of Light by self-control. Loss of the lunar germ. Retention of the lunar germ. The solar germ. Divine, or “immaculate,” conception in the head. Regeneration of the physical body. Hiram Abiff. Origin of Christianity.
Taqsima 7 Three degrees of Light from Intelligences. Thinking without creating thoughts or destiny. Bodies for the doer, the thinker, and the knower of the Triune Self, within the perfect physical body.
Taqsima 8 Rieda ħielsa. Il-problema ta ’rieda ħielsa.
KAPITOLU IX RE-EŻISTENZA
Taqsima 1 Rikapitulazzjoni: Għamla ta 'bniedem. Il-Triune Self. Id-Dawl ta 'l-Intelliġenza. Korp uman bħala r-rabta bejn in-natura u l-persuna li tagħmel il-ħidmiet. Mewt tal-ġisem. Min jagħmel il-mewt. Eżistenza mill-ġdid tal-persuna li tagħmel ix-xogħol.
Taqsima 2 Four kinds of units. Progression of units.
Taqsima 3 Raising of the aia to be a Triune Self in the Realm of Permanence. Duty of its doer, in the perfect body. Feeling-and-desire produced a change in the body. The twain, or dual body. Trial and test of bringing feeling-and-desire into balanced union.
Taqsima 4 The “fall of man,” i.e. the doer. Changes in the body. Death. Re-existence in a male or a female body. The doers now on earth. Circulations of units through the bodies of humans.
Taqsima 5 Fourth Civilization. Changes on the earth crust. Forces. Minerals, plants and flowers. The varied types were produced by human thoughts.
Taqsima 6 Fourth Civilization. Lesser civilizations.
Taqsima 7 Ir-Raba 'Ċiviltà. Gvernijiet. Taghlim antik tad-Dawl tal-Intelliġenza. Reliġjonijiet.
Taqsima 8 Dawk li qed jagħmlu d-dinja issa ġew minn età tad-dinja preċedenti. Nuqqas ta 'min qed jagħmel it-titjib. L-istorja ta 'sensazzjoni u xewqa. Il-jespliċitaw tas-sessi. L-iskop ta 'eżistenzi mill-ġdid.
Taqsima 9 Importance of the flesh body. Reclamation of Light. Death of the body. Wanderings of the units. Return of units to a body.
Taqsima 10 Min jagħmel il-ġisem. Żball fil-konċepiment ta '“I.” Il-personalità u l-eżistenza mill-ġdid. Il-porzjon tal-biċċa wara l-mewt Il-porzjonijiet mhux fil-ġisem. Kif porzjon tal-ħarġa jinġibed għall-eżistenza mill-ġdid.
Taqsima 11 The thoughts summarized at moment of death. Events determined then, for the next life. The flare-up in classic Greece. Something about the Jews. The stamp of a God at birth. Family. The sex. Cause of changing the sex.
Taqsima 12 Also predetermined is the kind of body. Physical heredity and how it is limited. Chief mundane occupations. Diseases. The chief events in life. How destiny can be overcome.
Taqsima 13 The time between existences. About the heavenly bodies. Time. Why people fit into the age in which they live.
Taqsima 14 Kollox wara l-mewt huwa destin. Inventuri. Classic Hellas. Eżistenza mill-ġdid fi gruppi ta ’nazzjon. Ċentri ta 'ċiviltajiet suċċessivi. Greċja, Eġittu, Indja.
Taqsima 15 Taħriġ tal-porzjon tal-ħaddiem għalkemm il-memorja mhijiex preżenti. Il-moħħ tal-ġisem. Memorja tal-bieb. Sens-memorja. Memorja tajba. Memorja wara l-mewt.
Taqsima 16 Why it is fortunate that the human does not remember previous existences. The training of the doer. A human thinks of himself as a body with a name. To be conscious of u kif. The false “I” and its illusions.
Taqsima 17 Meta jeżistu mill-ġdid ta ’porzjon tal-ħofor jieqaf. Porzjon tal-ħabbara “mitluf”. L-infern ġewwa l-qoxra tad-dinja. Il lecherous. Is-sakra. Fiends tad-droga. L-istat ta ’persuna mitlufa. Riġenerazzjoni tal-ġisem fiżiku. It-test li fih il-ħaddiema fallew.
Taqsima 18 Sommarju tal-kapitoli preċedenti. Is-sensi hija r-Realtà Waħda. Raġel bħala ċ-ċentru tad-dinja tal-ħin. Ċirkolazzjonijiet tal-unitajiet. Istituzzjonijiet permanenti. Rekords tal-ħsibijiet isiru fil-punti. Id-destin tal-bnedmin huwa miktub fl-ispazji starry. Ibbilanċjar ta 'ħsieb. Ċikli ta 'ħsieb. Faxxinu li fih jidhru l-affarijiet. Is-sensazzjonijiet huma elementali. Għaliex in-natura tfittex l-għarusa. Illużjonijiet. L-affarijiet essenzjali fil-ħajja.
KAPITOLU X Alla u r-reliġjonijiet tagħhom
Taqsima 1 Reliġjonijiet; fuq dak li huma msejsa. Għaliex twemmin f'Alla personali. Problemi li reliġjon għandhom jiltaqgħu magħhom. Kull reliġjon hija aħjar minn xejn.
Taqsima 2 Classes of Gods. The Gods of religions; how they come into existence. How long they last. Appearance of a God. Changes of a God. Gods have only what human beings have who create and keep them. The name of a God. Christian Gods.
Taqsima 3 Il-kwalitajiet umani ta ’Alla. L-għarfien ta 'Alla. L-għanijiet u l-interessi tiegħu. Relazzjonijiet ta 'Alla. Il-kodiċi morali. Flattery. Kif Gods jitilfu l-poter tagħhom. X'jista 'jagħmel Alla għall-fidili tiegħu; dak li ma jistax jagħmel. Wara l-mewt. Unbelievers. Talb.
Taqsima 4 Benefits of a belief in a God. Seeking God. Prayer. Outside teachings and the inner life. Inner teachings. Twelve types of teachings. Jehovah worship. The Hebrew letters. Christianity. St. Paul. The story of Jesus. Symbolic events. The Kingdom of Heaven, and the Kingdom of God. The Christian Trinity.
Taqsima 5 Interpretation of Bible sayings. The story of Adam and Eve. The trial and test of the sexes. “Fall of man.” Immortality. St. Paul. Regeneration of the body. Who and what was Jesus? Mission of Jesus. Jesus, a pattern for man. The order of Melchisedec. Baptism. The sexual act, the original sin. The Trinity. Entering the Great Way.
KAPITOLU XI IL-GRAN TRIQ
Taqsima 1 Il- “Inżul” tal-bniedem. M'hemm l-ebda evoluzzjoni mingħajr, l-ewwel, involviment. Il-misteru tal-iżvilupp taċ-ċelloli tal-mikrobi. Il-futur tal-bniedem. Il-Mixja Kbira. Fraternitajiet. Misteri tal-qedem. Inizjattivi. Alchemists. Rosicrucians.
Taqsima 2 Il-Triune Self kompluta. Il-Mixja Tliet Tlieta, u t-tliet mogħdijiet ta 'kull Mixja. Il-mikrobi Lunarji, tax-xemx u tad-dawl. Konċepita Divina, “Immakulata”. Il-forma, il-ħajja, u l-mogħdijiet tad-dawl tal-Mixja fil-ġisem.
Taqsima 3 The Way of thinking. Honesty and truthfulness as the foundation of progress. Physical, psychic, mental requirements. Changes in the body in the process of regeneration.
Taqsima 4 Dħul fil-Mixja. Tinfetaħ ħajja ġdida. Avvanzi fuq il-forma, il-ħajja, u t-toroq tad-dawl. Il-mikrobi Lunarji, tax-xemx u tad-dawl. Pont bejn iż-żewġ sistemi nervużi. Aktar tibdil fil-ġisem. Il-ġisem fiżiku perfett, immortali. It-tliet entitajiet ta ’ġewwa għall-ħati, il-ħassieb, l-għerf tas-Self Triune, fi ħdan il-ġisem fiżiku perfett.
Taqsima 5 Il-Mixja fid-dinja. L-ongoer jitlaq mid-dinja. Il-passaġġ tal-forma; dak li jara hemm. Ilwien tal-mejtin. "Mitlufa" porzjonijiet ta 'dawk li jagħmlu xogħolhom. L-għażla.
Taqsima 6 Il ongoer fit-triq tal-ħajja; fit-triq tad-dawl, fl-art. Jaf min hu. Għażla oħra.
Taqsima 7 Preparing oneself to enter upon The Way. Honesty and truthfulness. The regenerative breath. The four stages in thinking.
KAPITOLU XII IL - PUNT JEW ĊIRKU
Taqsima 1 Ħolqien ta 'ħsieb. Metodu ta ’ħsieb billi tibni f’punt. Ħsieb uman. Ħsieb magħmul minn Intelliġenzi. Ħsieb li ma joħloqx ħsibijiet, jew destin.
Taqsima 2 Method of thinking in fashioning nature. The forms of nature come from human thoughts. Pre-chemistry.
Taqsima 3 The constitution of matter. Units.
Taqsima 4 Erroneous conceptions. Dimensions. The heavenly bodies. Time. Space.
KAPITOLU XIII IĊ-ĊIRKU JEW ZODIAC
Taqsima 1 Simboli ġeometriċi. Iċ-Ċirku bit-Tnax-il Punt Nameless. Il-valur tas-simbolu Zodiacal.
Taqsima 2 What the zodiac and its twelve points symbolize.
Taqsima 3 The zodiac related to the human body; to the Triune Self; to the Intelligence.
Taqsima 4 Il-Zodiac juri l-iskop ta 'l-Univers.
Taqsima 5 The zodiac as a historical and prophetic record; as a clock to measure progress in nature and on the intelligent-side, and in the building out of a thought.
Taqsima 6 Groups of zodiacal signs. Application to the human body.
KAPITOLU XIV ĦSIB: IT-TRIQ BIEX JIMMORALITA KONĊJUŻU
Taqsima 1 Is-sistema tal-ħsieb mingħajr ma toħloq id-destin. Ma 'dak li huwa kkonċernat. Ma 'dak li mhux ikkonċernat. Għal min hija ppreżentata. L-oriġini ta 'din is-sistema. M'hemmx bżonn ta 'għalliem. Limitazzjonijiet. Preliminarji għandhom jinftiehmu.
Taqsima 2 Rikapitulazzjoni: L-għamla tal-bniedem. Unitajiet. Is-sensi. In-nifs. Il-forma tan-nifs. L-aia. Korpi umani u l-univers ta ’barra.
Taqsima 3 Rikapitulazzjoni kompliet. Il-porzjon tal-biċċa fil-ġisem. Il-Triune Self u t-tliet partijiet tiegħu. It-tnax-il porzjoni ta ’min qed jagħmel. Kemm idum bniedem mhux sodisfatt.
Taqsima 4 Rikapitulazzjoni kompliet. Il-persuna li tħossok kif tħossok u bħala xewqa. It-tnax-il porzjoni ta ’min qed jagħmel. L-atmosfera psikika.
Taqsima 5 Recapitulation continued. The thinker of the Triune Self. The three minds of the doer. The minds of the thinker and the knower. How desire speaks in place of rightness; the reversed round. The mental atmosphere.
Taqsima 6 Recapitulation continued. The knower of the Triune Self, selfness and I-ness. The noetic atmosphere. What a human is conscious kif. Isolation of feeling; of desire. Being conscious of Consciousness.
Taqsima 7 The System of Thinking. What it is. Stages on: The Way to Conscious Immortality.
SYMBOLS, ILLUSTRATIONS AND CHARTS
DEFINIZZJONIJIET U SPJEGAZZJONI. \ T
AFTERWORD
THE WORD FOUNDATION